|  Magamról  |  Publikációk  |  Galéria  |

 

 
 
Publikációk

1. Könyvek, monográfiák • Schmuck Roland: Online üzleti modellek, PhD disszertáció, Pécs, 2015 • Schmuck Roland: A min?ségirányítás alapjai, ISBN 978-963-968-728-8, Pécs, 2010 • Duczon Árpád – Németh Norbert – Schmuck Roland (szerk.): Versenyképesség, ISBN 978-963-06-3893-7, Pécs, 2007 2. Tanulmányok gy?jteményes kötetekben, könyvfejezetek • Schmuck Roland: Teaching Strategic Management by Business Simulation Games, in: Studies from Ecuation and Society, International Research Institute, ISBN 978-80-89691-38-8, Komarno, Szlovákia, 2016 • Schmuck Roland: Teaching Strategic Management by Business Simulation Games, in: IRI Conference on Education and Society: Culture, Society, ISBN 978-80-89691-37-1, Komarno, Szlovákia, 2016 • Schmuck Roland: The Two-Level Public Administration System in Hungary, in: Wang Huijin, Wei Changdong (szerk.): Society of Rule of Law, National Governance and Goverment Audit, Law Press China, ISBN 978-7-5118-8485-5, Nanjing, Kína, 2015 • Schmuck Roland: The Two-Level Public Administration System in Hungary, The 1st Sino-Hungarian International Forum: Society of Rule Law, National Governance and Government Audit: Proceedings, Nanjing Audit University, Nanjing, Kína, 2014 • Schmuck Roland: Factors Affecting the Economy on a Regional Basis, in: Journal of Social Sciences 3(11): Regional Formation and Development Studies, ISSN 2029-9370, Klaipėdos Universiteto Leidykla, Litvánia, 2013 • Schmuck Roland: Operations Strategies, in: Regional Formation and Development Studies, Journal of Social Sciences No. 2 (7), ISSN 2029-9370, Klaipėdos Universiteto Leidykla, Litvánia, 2012 • Schmuck Roland: Online Services of Municipal Websites, in: Human Resources - The Main Factor of Regional Development, Region Formation and Development Studies, Journal of Sciences, No 5., ISSN 2029-5103, Klaipėda, Litvánia, 2011 • Schmuck Roland: Hatékony vállalati kommunikáció az interneten, in: Borgulya Ágnes - Deák Csaba (szerk.): Vállalati kommunikáció a 21. század elején, ISBN 978-963-642-430-5, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2011 • Schmuck Roland: How to Get the Most out of Company Websites, in: Giulio Occhini, Marijan Fkovic, Plamen Nedkov (ed.): Electronic Business - Proceedings of the 5th IT STAR Workshop, ISBN 978-889-054-061-5, Zágráb, 2011 • Schmuck Roland: Website Management Strategies, 3rd International Symposium on Business Information Systems, 3rd International Symposium on Business Information Systems / 7. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia konferenciakötet, ISBN 978-963-642-366-7, Pécs, 2010 • Schmuck Roland: Experiences of Teaching Simulation Games, Spring Wind 2010, Tavaszi Szél 2010 Konferenciakötet, ISBN 978-615-5001-05-5, Pécs, 2010 • Schmuck Roland: Üzleti szimulációs játékok pozitív hatásai az oktatásban, in Bugár Gyöngyi – Farkas Ferenc: Elkötelezettség és sokoldalúság, Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére, ISBN 978-963-642-282-0, Pécs, 2009 • Schmuck Roland: Competitiveness Index: A Method of Measuring Company Excellence, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, Volume 3, ISSN 1313 2525, www.science-journals.com, Bulgária, 2009 • Schmuck Roland: Strategic Options on the Internet, Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, Volume 3, ISSN 1313 2525, www.science-journals.com, Bulgária, 2009 • Schmuck Roland: Competitiveness Index: A Method of Measuring Company Excellence, in Recenzovanymi prispevy, 5th Annual International Bata Conference for PhD Students and Young Researchers, ISBN 978-80-7318-812-2, Zlin, Csehország, 2009 • Schmuck Roland: Measuring Company Competitiveness, FIKUSZ 2008 Business Sciences - Symposium for Young Researchers - Proceedings, ISBN 978-963-7154-78-2, Budapest, 2008 • Schmuck Roland: Vállalati versenyképesség mérése, A gazdasági környezet és vállalati stratégiák, A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia el?adásai, ISBN 978-963-508-566-8, Szeged, 2008 • Dr. Farkas Ferenc – Dr. Budai Eleonóra –– Hádinger Britta – Király Ágnes – Musztyné Bátfai Boróka – Schmuck Roland – Dr. Vajkai András: Vállalati stratégiák és változásmenedzsment, Euro Contact Business School, Budapest; The Open University, Walton Hall, Milton Keynes könyvsorozat magyar nyelv? fordítása, 2008 • Schmuck Roland: HRM at nonprofit organizations in the South-Transdanubian Region, “New Trends and Tendencies in the Human Resource Management – East meets West”, ISBN 978-963-642-236-3, Pécs, 2008 • Schmuck Roland: Az oktatás támogatása informatikával, @ccess konferenciakötet 1. rész: Válogatás a Településfejlesztés, térségfejlesztés, határmenti együttm?ködés - Informatika a térségfejlesztés szolgálatában cím? nemzetközi konferencia el?adásaiból, ISBN 978-963-06-3129-7, Pécs, 2007 • Schmuck Roland: A számítógépes szimulációk fejl?dése, @ccess konferenciakötet 3. rész: Válogatás az Access projekt eredményei - Agrárinformatika a sz?l?termesztés szolgáltatában, gyakorlati tapasztalatok a Villányi és Pécsi borvidéken cím? nemzetközi konferencia el?adásaiból, ISBN 978-963-06-3129-7, Pécs, 2007 • Schmuck Roland: A valóság határán? Gazdasági szimulációk az oktatásban és azon túl, Versenyképesség: Konferenciakötet, ISBN 978-963-06-3781-7, Pécs, 2007 3. Tanulmányok folyóiratokban • Schmuck Roland: On-Line Businesses in the World, SEFBIS Journal SEFBIS Journal 2013. No.8., ISSN 1788-2265, Budapest, 2013 • Schmuck Roland: A sikeres vállalat kulcsa: stratégiák a termelésmenedzsmentben, in: E-conom 2012/1 (I. évf. 1. sz.), ISSN 2063-644X, Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 2012 • Schmuck Roland: Közösségi profittermelés: Célzott kampányok, ITBusiness, 2011. május • Márkus Gábor – Pótó Zsuzsanna – Schmuck Roland – Soós János – Zsibók Zsuzsanna: A mikroszint? regionális versenyképesség mérése, Vállalkozás és Innováció, 2008, II. évf. 1. szám, 30-53. o. • Duczon Árpád - Schmuck Roland – Szabó Tamás: Versenyképességi elemzés a Dél-Dunántúli régióban - A nonprofit szervezetek versenyképessége és szerepük a régió versenyképességének javításában, Marketing és Menedzsment, 2008, XLII. évf. 3. szám, 50-56. o. 4. M?helytanulmányok, egyetemi tankönyvek, egyéb publikációk • Duczon Árpád – Németh Norbert – Schmuck Roland (szerk.): Nemzetközi versenyképességi konferencia, konferenciakötet, Pécs, 2007 • Androsics Katalin – Duczon Árpád – Gerner Adrienn – Kisida Kata – Schmuck Roland (szerk.): Access konferenciakötet, Pécs, 2007 5. Konferencia el?adások • Schmuck Roland: Teaching Strategic Management by Business Simulation Games, IRI Conference on Education and Society, Budapest, 2016. november 27. • Schmuck Roland: Online üzleti modellek Magyarországon, 6. Vezetéstudományi Konferencia „Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel”, Szeged, 2016. május 27. • Schmuck Roland: Online Business Models in the World, 2nd Sino Hungarian International Forum: Globalization, National Auditing, National Governance and Economic Crimes, Pécs, 2015. október 12-13. • Schmuck Roland: The Two-Level Public Administration System in Hungary, The 1st Sino-Hungarian International Forum: Society of Rule Law, National Governance and Government Audit, Nanjing Audit University, Nanjing, Kína, 2014. április 12-13. • Schmuck Roland: Online üzleti modellek a világban, OGIK'2013 Országos Gazdaságinformatikia Konferencia, Gy?r, 2013. november 8-9. • Schmuck Roland: Online üzleti modellek rendszerezése, OGIK’2012 Országos Gazdaságinformatikai Konferencia – ISBIS’2012 International Symposium on Business Information Science, Gy?r, 2012. november 9-10. • Schmuck Roland: Operations Strategies, Sustainable Development in Regions: Challanges and Perspectives, Klaipėda, Litvánia, 2011. szeptember 27-28. • Schmuck Roland: Online Services of Municipal Websites, The 7th International Scientific Conference: Urban and Regional Development in Global Context, Klaipėda, Litvánia, 2011. szeptember 29-30. • Schmuck Roland: Hatékony vállalati kommunikáció az interneten, A korszer? info-kommunikációs technológia nyújtotta lehet?ségek és következményük a vállalati kommunikációban c. konferencia, Budapest, 2011. április 15. • Schmuck Roland: Website Management Strategies, 3rd International Symposium on Business Information Systems, 7. Országos Gazdaságinformatikai Konferencia, 2010. november 26-27., („A szakmailag legsikeresebb Dél-Dunántúli résztvev?” díjnyertes el?adás) • Schmuck Roland: How to Get the Most Out of Company Websites, 5th IT STAR WS on Electronic Business, Zágráb, Horvátország, 2010. november 12. • Schmuck Roland: Experiences of Teaching Simulation Games, Tavaszi Szél 2010, Spring Wind 2010, Pécs, 2010. március 25-27. • Schmuck Roland: Strategic Options on the Internet, 8th International Symposium, Economy & Business: Economic Development and Growth, Sunny Beach, Bulgária, 2009. szeptember 1-5. • Schmuck Roland: Competitiveness Index: A Method of Measuring Company Excellence, 8th International Symposium, Economy & Business: Economic Development and Growth, Sunny Beach, Bulgária, 2009. szeptember 1-5. • Schmuck Roland: Competitiveness Index, Zlin, Csehország, 2009. április 2. • Schmuck Roland: Measuring Company Competitiveness, FIKUSZ – Fiatal Dokturanduszok Konferenciája, Budapest, 2008. november 7. • Schmuck Roland: Vállalati versenyképesség mérése, IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia, Szeged, 2008. október 30-31. • Schmuck Roland: HRM at Nonprofit Organizations in the South-Transdanubian Region, “New Trends and Tendencies in the Human Resource Management – East meets West”, Pécs, 2008. június 13-14. • Schmuck Roland: A számítógépes szimulációk fejl?dése, Access 3. konferencia, Pécs, 2007. augusztus 29-30. • Schmuck Roland: Gazdasági szimulációkkal a versenyképességért, Nemzetközi versenyképességi konferencia, Pécs, 2007. május 9. • Schmuck Roland: Az oktatás támogatása informatikával, Access 1. konferencia, Pécs, 2007. április 26-27. • Schmuck Roland: A valóság határán? Gazdasági szimulációk az oktatásban és azon túl, Nemzetközi versenyképességi konferencia, Pécs, 2006. december 13. 6. Független hivatkozások • Alfian, Adhi Putra (felel?s szerkeszt?): Hasil Kajian Penyusunan Indikator Daya Saing UMKM, Warta Kumkm 2(1), Jakarta, Indonézia, 2013 • Barakonyi Károly: A fels?oktatás versenyképességér?l. Vezetéstudomány 41(12), ISSN 0133-0179, 2010 • Beši? Miloš - Krsti? Milan - Bojkovi? Radomir: Istraživanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduze?a, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, Kruševac, Szerbia, 2011 • Budai Tímea: A szervezetfejlesztés szerepe az élelmiszeripari vállalatok versenyképességének javításában, Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Gödöll?, 2012 • Cappellozza, Alexandre; Moraes, Gustavo Hermínio Salati Marcondes de: Os países diferem entre si no acesso a internet? Revista Eletrônica de Negócios Internacionais v.9, n.1, p.61-80, jan./abr. 2014, São Paulo, Brazília, 2014 • Cappellozza, Alexandre; Moraes, Gustavo Hermínio Salati Marcondes de: Are Nations so Different when They Access the Internet? Revista Eletrônica de Negócios Internacionais v.9, n.1, p.61-80, jan./abr. 2014, São Paulo, Brazília, 2014 • ?ặng Hữu Mẫn: NÂNG CAO N?NG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (Improving the Competitiveness of Vietnamese Commercial Banks), TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ?ẠI HỌC ?À NẴNG - SỐ 5(40).2010 Vietnám, 2010 • Deliyska, Boryana – Stoenchev, Nikolay: Ontology-Based Model Of Firm Competitiveness, Applications of Mathematics in Engineering and Economics: 36th International Conference, 2010. június 5-10.; AIP Conf. Proc. 1293, pp. 271-278, Sozopol, Bulgária, 2010 • Džuganová, Gabriela: Investície do inovácií - najvýznamnejší faktor konkurencieschopnosti strojárskych podnikov, Merkúr 2012 Zborník Príspevkov, Vedecké State Obchodney Fakulty, http://of.euba.sk/merkur_2012_cd/, Bratislava, Szlovákia, 2012 • Fehér Áron: A magyar mikro-, kis és középvállalatok versenyképességének mérése. TDK dolgozat, 2012 • Finna Henrietta: A munkaer?piaci rugalmasságot el?segít? atipikus foglalkoztatási formák a hazai kis- és középvállalkozásoknál, Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2008 • Gasa, Zanele Bridgette Nompumelelo: Measuring the Competitiveness of Small, Medium and Micro Enterprise Contractors Thorught the Use of the Register of Contractors, Nelson Mandela Metropolitan University, 2012 • Gospel, Howard - Haves, Jakob - Pendleton, Andrew - Vitols, Sig - Wilke, Peter: The impact of investment funds on restructuring practices and employment levels, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, ISBN 978-92-897-0874-6, Luxemburg, 2010 • Koch, Manuela: Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, Regensburg, Németország, 2010 • Koszorú Lajos - Szántó Katalin - Polgár Judit - Tábori Attila - Lázár Tibor: Jász-Nagykun-Szolnok megye - Területfejlesztési koncepció és stratégia program, Budapest, 2010 • Márkus Gábor: Mikro- (vállalati) szint? adatokra alapozott versenyképesség-mérés, PhD értekezés, PTE-KTK, 2011 • Ngoc, Hoang Nguyen: Competitiveness Assessment Model for Construction Companies. Thesis, Concordia University, Montreal, Quebec, Kanada, 2010 • Ponray, Priya; Rajendran, G.: Analyzing Bank Competitiveness Using Customer Value: An Empirical Analysis, International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, India, 2011 • Rózsa A.; Tálas D.: Versenyhelyzet-elemzés a magyarországi tejfeldolgozó szektorban. Gazdálkodás 58(6), ISSN 0046-5518, 2014 • Šebo Juraj - Šebová Miriam: Meranie konkurencieschopnosti viackriteriálnym hodnotením (Measuring Competitiveness Using Multi-criteria Evaluation), Journal of Competitiveness 1/2010 • Smilevski, Cvetko: MЕНАЏМЕНТОТ И КОМПАНИСКАТА КОНКУРЕНТНОСТ - ИСТРАЖУВАЧКА ПРОГРАМА НА БАС ИНСТИТУТОТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, Business Academy Smilevski-BAS Bitola, Bitola, Macedonia, 2012 • Somogyi Márta: A vállalati versenyképesség Modellje (VVM) mint a vállalati versenyképesség mérésének új módszere, PhD-értekezés tézisei, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet, 2009 • Somogyi Márta: The Model of Corporate Competitiveness - As a new method of measuring corporate competitiveness, University of Miskolc, Miskolc, 2009 • Szerb László - Ulbert József: The Examination of the Competitiveness in the Hungarian SME Sector: A Firm Level Analysis, Acta Polytechnica Hungarica Vol. 6, No. 3, 2009 • Szerb László - Ulbert József: A Theoretical Model of Competitiveness and its Application in the Hungarian SME Sector, in Mário Raposo, David Smallbone, Károly Balaton, Lilla Hortoványi: Entrepreneurship, Growth and Economic Development; Edward Elgar Publishing Limited; pp. 205-234., Cheltenham, UK, 2011 • Szerb László, Csapi Vivien, Deutsch Nikolett, Hornyák Miklós, Horváth Ádám, Kruzslicz Ferenc, Lányi Beatrix, Márkus Gábor, Rácz Gábor, Rappai Gábor, Rideg András, Sz?cs P. Krisztián, Ulbert József: Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok?, Marketing és Menedzsment XLVII. évfolyam, különszám, 2014 • Vetrova, Julia - Shapovalov, Julia: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, Szentpétervár, 2011
 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Dr. Schmuck Roland